De geschiedenis van Fotoclub Digitaal Zien

Hoe het allemaal begon

Voor het ontstaan van “Fotoclub Digitaal Zien Lauwe” moeten we terug naar 1973. Een aantal dia-amateurs kwam toen reeds geruime tijd samen om over fotografie te spreken en samen te fotograferen. Al vlug kwam er interesse van nog meer personen, en zo werd toen “Diaclub Diassers Zien Lauwe” opgericht. Deze merkwaardige clubnaam werd heel bewust gekozen: met “Diassers” werd de diafotograaf bedoeld, en het “Zien” sloeg op het fotografisch oog waarover een amateurfotograaf moet beschikken om mooie opnames te maken.

Het succes breidt uit

De club kende een vlotte start en vijf jaar later, in 1978, kwam Eric Barbe aan het hoofd van de club te staan. Eric zorgde ervoor dat de club ook buiten de gemeente de nodige erkenning kreeg die ze verdiende, door de club aan te sluiten bij het Westvlaams Verbond van Foto- en Diakringen (WVFD), de Vlaamse Federatie van Fotokringen (VFF) en de Belgische Federatie van Foto Kringen (BFFK). Samen met een dynamisch team van bestuursleden bouwde Eric de club de volgende jaren verder uit.

Golden River Mondial

Een belangrijk hoogtepunt uit het bestaan van Diassers Zien is zeker en vast de Golden River Mondial. Wat eerst begon als een nationale diawedstrijd, groeide al snel uit tot een tweejaarlijkse mondiale diawedstrijd met deelnemers vanuit de verste uithoeken van de wereld. De Golden River Mondial werd al snel een begrip in zowel binnen- als buitenland. Ondanks het feit dat er bij de zesde editie in 1999 meer dan 3500 inzendingen waren, was dit meteen ook de laatste editie.

Wedstrijden maakten trouwens maar een deel uit van de activiteiten van Diassers Zien. Er werd ook gefotografeerd, en aan de hand van praktijklessen konden de leden steeds nieuwe zaken bijleren. De club had inmiddels ook al heel wat ervaring opgebouwd in het maken van diamontages, en wist elk jaar zijn trouw publiek een gevarieerde diashow te presenteren.

Van diaclub naar dia- en fotoclub

In 2002 onderging de club een belangrijke wijziging: de “diaclub” werd “dia- en fotoclub”. Voor het eerst waren ook fotografen die niet met dia’s werken welkom. De digitale fotografie begon een opmars, en daar wou Diassers Zien als één van de eerste bij zijn. Er werd geïnvesteerd in de nodige apparatuur om dia’s te kunnen digitaliseren en te bewerken. Een aantal bestuursleden ging terug de schoolbanken op om de kneepjes van de digitale beelbewerking onder de knie te krijgen, en deze kennis werd de jaren erna met veel overtuiging doorgegeven aan de leden. Waar vele fotoamateurs toen vooral individueel met digitale fotografie bezig waren, werd Diassers Zien één van de eerste clubs in West-Vlaanderen (of misschien wel België) die in clubverband de digitale toer op ging. En met succes! In 2005 presenteerden we onze eerste volledig digitale diashow, en tegen het eind van 2006 hadden zowat alle leden het analoge fototoestel aan de haak gehangen en waren het digitale tijdperk binnengetreden.

De overstap naar de digitale fotografie

2008 was op nieuw een heel belangrijk jaar voor Diassers Zien. De voorbije jaren was heel veel aandacht besteed aan de overgang naar de digitale fotografie. Nu dat succesvol verlopen was, werd het hoogtijd om de aandacht weer 100% op de fotografie te richten. De cursus basis digitale fotografie die dat jaar werd ingericht was met een kleine dertig deelnemers een ongekend succes. De sterk gestegen populariteit van de fotografie als gevolg van de opkomst van de digitale fotografie laat zich ook in de club voelen. Dat jaar piekte het ledenaantal tot boven de 70 leden.

Feest! Een nieuwe naam, nieuw logo en een nieuwe voorzitter

In 2008 was het precies 35 jaar geleden dat Diassers Zien opgericht werd. En dat vroeg om een feest natuurlijk. Tijdens het weekend van 1 en 2 november organiseerde Diassers Zien een jubileumfeest met een fototentoonstelling en diashow. Dit hele feestweekend was een spetterend succes.

Maar 2008 bracht ook nog een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee. Na 30 jaar voorzitterschap gaf Eric Barbe op het jubileumfeest de fakkel door aan Frederik Balcaen. In die dertig jaar heeft Eric de club uitgebouwd van een groepje fotoamateurs, tot de volwaardige vereniging die Diassers Zien geworden is. Een resultaat om trots op te zijn!

Samen met de voorzitterswissel, onderging de club ook nog een naamswijziging: “Foto- en diaclub Diassers Zien Lauwe” werd “Fotoclub Digitaal Zien Lauwe”. De dia’s waren immers al een paar jaar uit het clubleven verdwenen en de naam was dus aan opfrissing toe. De nieuwe naam bracht ook een nieuw logo met zich mee.

In 2009 werd de hele overgang van diaclub naar fotoclub compleet met de lancering van een nieuwe website. Via deze website informeren we niet alleen onze leden over de activiteiten in de club, maar de site wordt ook heel vaak bezocht door andere fotoliefhebbers. We proberen immers zoveel mogelijk informatie te brengen over fotografie in de breedste zin.

Digitaal Zien in 2022

Nog steeds blijft onze focus sterk op het begeleiden en coachen van onze leden liggen. Dit doen we onder andere aan de hand van fotobabbels waar foto’s van de leden door de leden besproken worden, fotowedstrijden, workshops en voordrachten.

De laatste jaren blijft het ledenaantal constant rond de 65 liggen. Een belangrijke verschuiving, eentje die we zeker toejuichen, is dat we steeds meer vrouwelijke leden mogen tellen. Waar de fotoclubs in de beginjaren vooral een mannenzaak waren, evolueren die stilaan (of eindelijk) naar een gemengde groep met zowel vrouwen als mannen en leden uit elke leeftijdscategorie. Dat heeft enkel een positieve invloed op de fotoclub!

Ook in 2022 blijft Fotoclub Digitaal Zien Lauwe zich focussen op de fotografie en de praktijk. Maar ook vorming en begeleiding blijven een belangrijke taak voor de club.

Agenda

Volgende activiteiten

Pin It on Pinterest

Shares
Share This