Voorstelling
Met fotoclub Digitaal Zien werken we in 2013 rond 3 thema’s: “het kind”, “zwart/wit” en “met twee”. Op vrijdag 12 april 2013 organiseren wij een wedstrijd waarin elk van deze 3 thema’s aan bod komen. Om alles wat in goede banen te leiden en de leden op weg te helpen, zijn een aantal richtlijnen vastgelegd waaraan de digitale foto’s moeten voldoen om deel te nemen.

Algemene richtlijnen voor alle disciplines
Deelname De wedstrijden staan open voor alle leden van Fotoclub Digitaal Zien Lauwe. Zowel gevorderden als beginnende fotografen worden aangemoedigd om aan deze wedstrijd deel te nemen.

Aantal werken
Elke auteur mag maximaal 5 digitale foto’s indienen per thema, wat dus een totaal van 15 digitale foto’s betekent. De beelden moeten volledig eigen werk zijn van de deelnemer. De foto’s mogen vroeger nog niet hebben deelgenomen aan een DZL clubwedstrijd. Het moet dus om nieuwe werken gaan. Elke foto mag maar aan één discipline deelnemen. Foto’s die aan deze themawedstrijden deelnemen, mogen later wel nog gebruikt worden in de DZL clubcompetitie en andere wedstrijden (bvb WVFD, CVB).

Formaat
De digitale foto’s moeten in het JPEG formaat staan. Bovendien wordt verwacht dat ze een bestandsnaam hebben die voldoet aan een bepaald patroon, zodat de bestandsnaam van de digitale foto’s van alle deelnemers op dezelfde manier is opgebouwd. Dit vergemakkelijkt het sorteren en verder behandelen van de bestanden. Dit patroon wordt verder beschreven. De digitale foto’s moeten de volgende afmetingen hebben: • De langste zijde moet 1920 pixels zijn. De beeldverhouding is vrij.

Inzending
De uiterste datum waarop de foto’s moeten worden ingegeven wordt later nog meegedeeld. De foto’s moeten worden ingediend bij onze wedstrijdcommissaris Hein Barbe. Het indienen van de foto’s gebeurt bij voorkeur via email ( Hein@dzlauwe.be). De foto’s kunnen ook op een Cdrom of USB stick bij Hein worden afgegeven. Ze moeten vergezeld zijn van een lijstje met de volgende info:
• De naam van de auteur.
• De titel van elke foto.
• Het thema waartoe elke foto behoort (het kind, zwart/wit, met twee).
Zo vermijden we dat er bij twijfel vergissingen ontstaan. Dit lijstje kan een tekst document zijn (bvb in Word), een Excel document of een lijstje in een email. Iedere deelnemer krijgt van Hein een ontvangstbevestiging. Foto’s te laat ingediend, digitale foto’s zonder inschrijvingslijstje of met een bestandsnaam die niet aan het  gevraagde patroon voldoet worden gediskwalificeerd.

Tekst en titels
De digitale foto’s mogen van een titel voorzien zijn, maar deze mag geen verwijzing bevatten naar de auteur. Ook mag de naam van de auteur niet zichtbaar zijn op de foto. Presentatie tijdens jurering De foto’s worden tijdens de jurering geprojecteerd. Er moeten dus geen afgedrukte foto’s ingegeven worden.

Jury
De jury zal bestaan uit 3 clubleden van Digitaal Zien Lauwe. Bij voorkeur worden juryleden gekozen die niet zelf aan de wedstrijd(en) meedoen. Indien onvoldoende kandidaten, kan het voorkomen dat toch een jurylid moet worden gekozen die zelf ook deelneemt aan één of meerdere thema’s. Deze juryleden beoordelen dan geen eigen foto’s. Hun foto’s krijgen het gemiddelde van de punten die de twee medejuryleden geven voor deze foto.

Uitslag
De uitslag wordt op de dag van de wedstrijd meegedeeld, en telt niet mee voor het clubkampioenschap. Verder zullen alle resultaten ook op de website van DZL verschijnen (www.dzlauwe.be).

Prijs
De winnaar van elk thema wordt beloond met een waardebon. Deze prijzen zullen uitgereikt worden tijdens de nieuwjaarsbegroeting. Publiek gebruik Behoudens schriftelijk verzet, geeft iedere deelnemer toelating aan fotoclub Digitaal Zien Lauwe om de ingediende foto’s te vertonen op de website van de club of te gebruiken voor een clubpublicatie. Bij gebruik worden de werken steeds voorzien van de naam van de auteur, en alle rechten blijven eigendom van de auteur. In elk geval worden de beelden enkel door Digitaal Zien Lauwe gebruikt, en niet doorgegeven aan derden.

Richtlijnen specifiek aan de disciplines
1. Zwart/wit
• Bestandsnaam
De foto’s moeten een bestandsnaam hebben die er als volgt uitziet: zwartwit_familienaam-voornaam_titel.jpg
Voorbeeld: zwart-wit_Balcaen-Frederik_kasteel.jpg
• Inhoud
De ingestuurde foto’s moeten passen in het thema “zwart/wit”. Met zwart/wit wordt hier bedoeld dat die de enige kleuren zijn die in de foto zitten. Sepia en andere monochrome foto’s tellen niet mee, evenals gedeeltelijk ingekleurde foto’s. Het moet om pure zwart/wit foto’s gaan.

2. Het kind
• Bestandsnaam
De foto’s moeten een bestandsnaam hebben die er als volgt uitziet: kind_familienaamvoornaam_titel.jpg
Voorbeeld: kind_Depaemelaere-Koen_Lina.jpg
• Inhoud
Het thema mag heel ruim geïnterpreteerd worden. Zowel portret-, studio-, vakantie-, travel- of buitenopnamen zijn toegelaten. Uiteraard moet het kind het hoofdonderwerp zijn.

3. Met twee
• Bestandsnaam
De foto’s moeten een bestandsnaam hebben die er als volgt uitziet: mettwee_familienaam-voornaam_titel.jpg
Voorbeeld: met-twee_Vergote-Dirk_Frieda-en-Dirk.jpg
• Inhoud
Beelden waarop 2 personen, 2 voorwerpen, 2 elementen,… samen het hoofdonderwerp vormen.

Veel succes!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de publieke activiteiten van fotoclub Digitaal Zien.

Wij hebben uw inschrijving goed ontvangen. Dankjewel!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This